Spirii klar med ny løsning: En game-changer for ladebranchen

Spirii har opgraderet sin softwareplatform med en ny teknologisk løsning, som gør det muligt at balancere elforbruget i ladenetværket, når elnettet er overbelastet. Løsningen har enormt potentiale for den globale elektriske omstilling af transportsektoren og byder tilmed på økonomiske gevinster.

Elbiler er populære som aldrig før. Det er positivt på stort set alle parametre, men den hastige vækst kan hurtigt blive en udfordring for elnettet, der er under hårdt pres i store dele af Europa og USA.

Derfor har den danske softwareplatform Spirii gennem længere tid udviklet og testet en teknologisk løsning, der kan bidrage til at mindske presset på elnettet og dermed accelerere omstillingen.

Løsningen er en såkaldt fleksibilitetsydelse - også kaldet ‘demand response’, som går ud på at justere elforbruget, når elnettet er belastet af højt forbrug, eller når produktionen af el ikke er høj nok til at matche efterspørgslen.

I praksis foregår det på den måde, at Spirii indgår aftaler med operatørerne af elnettet om at stille sig til rådighed i specifikke tidsrum. Kommer elnettet i ubalance i perioden, vil virksomheden i en kort periode blive bedt om at regulere elforbruget for at genoprette balancen.

Gammel teknologi, nyt momentum

Demand response er et velkendt energikoncept, som er blevet yderst vigtig i takt med den hastige udbredelse af elbiler. Spiriis softwareplatform er knudepunkt for styring af en meget stor portefølje af ladestandere, hvilket gør platformen særligt velegnet til at regulere elforbruget.

Ifølge Spiriis CEO og co-founder, Tore Harritshøj, kan demand response blive nøglen til at sikre en hurtig og risikofri udrulning af ladestandere, som alle vinder på at tage i brug.

“Omstillingen til elektrisk transport er en stigende udfordring for elnet verden over. Men det er en udfordring, som kan løses med intelligent opladning. Vi tror på, at demand response kan blive en teknologisk landvinding af enorm samfundsmæssig betydning, fordi det er en løsning, der gør ladestanderne til en ressource for elnettet frem for en belastning. Og jo flere ladestandere, jo større muskel til at regulere energiforbruget,”

Siger Tore Harritshøj og fortsætter:

“Derudover kan løsningen generere en ekstra indtægtskilde for dem, som anvender den – hvilket bidrager til at accelerere omstillingen over mod bæredygtig transport yderligere. Det kan med andre ord ikke gå hurtigt nok med at få udrullet teknologien, og jeg er stolt af, at vi kan bidrage ved at føre an på europæisk plan.”  

Spirii har testet konceptet på en lang række ladestandere i udvalgte lande. Testen er forløbet så godt, at det nu bliver en permanent integreret løsning i Spiriis ladeplatform.

Sign up for our newsletter

Explore market insights and operate your charging business effectively with our resources.