Et europæisk samarbejde skal accelerere omstillingen til bæredygtig transport

Et stærkt konsortium, bestående af 30 europæiske virksomheder, forskningsorganisationer og foreninger, fra 9 forskellige lande, går sammen om at accelerere udbredelsen af elbiler i Europa.

Et stærkt konsortium, bestående af 30 europæiske virksomheder, forskningsorganisationer og foreninger, fra 9 forskellige lande, går sammen om at accelerere udbredelsen af elbiler i Europa. Fra Danmark deltager opladningsplatformen Spirii og DTU. Danmark er udvalgt som testland sammen med Spanien, Tjekkiet, Irland og Italien.

EU-parlamentet stemte for nylig for et forbud mod salg af fossile brændstoffer til biler, men en massiv udbredelse af elbiler kræver innovation i brugen af elnettet og intelligente ladeløsninger, som giver effektiv udveksling af energi mellem køretøjer, bygninger og elnettet, og som samtidig styrker brugen af vedvarende energi.

Idag samledes et bredt konsortium bestående af 30 europæiske organisationer og virksomheder i Barcelona for at kick-starte projektet FLOW. FLOW, som er et EU-finansieret projekt, skal fremme elektrisk mobillitet, som er tilpasset slutbrugerne, og samtidig skabe fordele for energisystemet og samfundet på tværs af Europa.

FLOW-projektet skal teste, validere og forbedre det såkaldte Vehicle-to-X hvor energi bliver udvekslet imellem biler, bygninger og elnettet.

Danmark skal sammen med Italien, Irland, Spanien og Tjekkiet være testlande og danske Spirii, der er en de ledende leverandører af e-mobillity platform-løsninger i Europa, og first-mover på mange Vehicle-Grid Interaction (VGI) services, skal levere den platform som skal bruges i FLOW-projektets demo-region i norden.

"Projektet er et stort skridt fremad for de europæiske lande, der skalerer med den stærkt stigende udbredelse af elbiler, og tager den samfundsmæssige påvirkning af opladning af køretøjerne i betragtning. Den kontrollerede symbiose mellem EV-opladning og relateret påvirkning af elnettet tillader en accelereret udbredelse af elbiler, parallelt med enorme besparelser på elnettets påvirkning." Siger Torben Fog, medstifter og COO i Spirii

Læs den officielle pressemeddelelse og lær mere om projektet her: https://www.irec.cat/press-society/news/a-strong-european-team-empowers-users-for-widespread-electric-mobility-uptake/

Melde dich für unseren Newsletter an

Entdecke Marktanalysen und optimiere dein Ladegeschäft mit unseren Ressourcen.