Energi- og netløsning

Udnyt potentialet i avancerede energi- og netløsninger

Bidrag til at øge integrationen af vedvarende energi, forbedre elnettets stabilitet og generere nye indtægtskilder.

[.text-size-medium] Innovative løsninger[.text-size-medium]

Spirii tilbyder en intelligent teknologisk løsning til balancing af elnettet via dynamisk justering af forbruget i spidsbelastningsperioder.

  • Bidrag til den grønne omstilling
  • Effektiv energiudnyttelse

[.text-size-medium] Robust elnet[.text-size-medium]

Vores service styrker elnettet ved at øge eller mindske strømforsyningen, hvilket effektivt mindsker netspændingen.

  • Mindre netspænding
  • Minimer opgraderingskravene

[.text-size-medium] Forøget indtjening[.text-size-medium]

Nye profitable muligheder og forøget drivkraft i den grønne omstilling.

  • Optimeret indtjening
  • Bæredygtig transformation

Sænk dine omkostninger, og sørg for optimering og skalerbarhed af din ladeløsning.

Omkostningseffektive løsninger
Dynamisk ladeoptimering
Problemfri drift

Øget indtjening

Generer indtægter med responsive justeringer, ved at skalere forbruget og via kompensationer.

Forbedret investeringsafkast (ROI)

Charge Point Operators (CPO'er) kan forbedre deres ROI gennem optimeret kWh-distribution, hvilket sikrer maksimal udnyttelse i spidsbelastningsperioder og styrker det samlede energisalg.

Overholdelse af lovmæssige standarder

Med vores service sikrer du overholdelse af love og regionale standarder samt initiativer, der fokuserer på integration af vedvarende energi og stabilisering af elnettet.

Connect to the future of eMobility

Start idag