Privatlivspolitik

Data controller: Spirii ApS Bragesgade 8b DK-2200 Copenhagen VAT-no./CVR: DK40657339 Contact: +45 32 266 299 Email: support@spirii.dk

1. Persondatapolitik

Formålet med Spiriis persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata og informere om dine rettigheder i den forbindelse.

1.1. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Når du benytter Spiriis hjemmeside, hvis du er Spirii-kunde, hvis du søger job hos Spirii, hvis du er tilknyttet en af vores leverandører og samarbejdspartnere eller i øvrigt har kontakt med Spirii indsamler og behandler vi oplysninger om dig. Vi registrerer og behandler personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale med dig, til vores kommunikation og samarbejde, og til den generelle drift af Spiriis virksomhed. Spirii er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

1.2. Når du bruger hjemmesiden

Første gang du besøger vores hjemmeside, bliver du mødt med information om vores brug af cookies og vi opfordrer dig til at give os samtykke til at bruge dem. Cookies er små filer, der giver os mulighed for bedre at tilpasse vores indhold til dig og på den måde give dig en bedre oplevelse på hjemmesiden. Du kan læse mere om vores brug af cookies i cookiepolitikken nedenfor.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger fra cookies afhænger af hvilke cookies du tillader og er enten baseret på dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (”GDPR”), eller vores legitime interesse i at præsentere en funktionel hjemmeside til vores besøgende, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

På hjemmesiden har vi også kontakt- og bestillingsformularer, som du kan udfylde, hvis du ønsker at blive kontaktet. Den indhentede data fra vores kontaktformularer registrerer vi i vores Customer Relationship Management (CRM) system og benyttes udelukkende til at registrere din henvendelse og gøre det muligt for vores kundeservice eller salgsafdelingen at kontakte dig og behandle din bestilling med den nødvendige information.

1.3. Som kunde

Vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger for at kunne oprette og administrere din brugerkonto hos Spirii (som bruger via app eller hjemmeside). Behandlingen sker for at opfylde vores abonnementsaftale på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Herudover sker behandlingen for at overholde vores juridiske forpligtelser i forhold til skatte- og bogføringsregler, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR, samt for at forfølge vores legitime interesse i at analysere data for at kunne tilpasse og videreudvikle sine produkter og ydelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Administrationen af brugerkontoen omfatter: oprettelse, vedligeholdelse og administration af dit abonnement, identifikation og servicering i forbindelse med kontakt, diagnosticering og udbedring af fejl på ladeudstyr, registrering og fakturering af forbrug, formidling af betalinger og assistance med håndtering af refusion og subsidier, drift og vedligehold af ladestandere, sikring mod misbrug.

Som vores kunde indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig: navn, adresse (til fakturering og installation), oplysninger om virksomhed (arbejdsplads eller egen virksomhed), kontaktinformation (e-mail, telefonnummer mv.), type af betalingsmiddel, hvilke produkter du har købt, dit strømforbrug, oplysninger om ladebrik eller -kort, bilmodel (hvis oplyst), opladningsdata (lokation, type af stik, ladeeffekt, forbrug, tid og tidsrum).

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, for at kunne levere den service, du er tilmeldt, eller så lang tid det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige.

1.4. Som jobansøger

Vi indsamler og behandler oplysninger om personer der søger arbejde hos Spirii eller som vi identificerer som led i søgning efter egnede kandidater.

Oplysningerne vi indsamler omfatter navn, kontaktoplysninger, ansøgning og CV, anbefalinger, certifikater, karakterer og testresultater samt – hvis du giver tilladelse – udtalelser fra tidligere arbejdsgivere og straffeattester.

Vi behandler oplysningerne for at forfølge vores legitime interesse i at behandle jobansøgninger og gennemføre en ansættelsesproces, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, samt for at opfylde vores juridiske forpligtelser i forhold til ansættelsen, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR. De oplysninger vi behandler på grundlag af dit samtykke behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a samt artikel 9, stk. 2, litra a i GDPR.

Hvis du ikke bliver ansat sletter vi din ansøgning og relaterede oplysninger 6 måneder efter afslutning af ansættelsesprocessen. Vi kan dog opbevare oplysningerne i en længere periode til fremtidigt brug, hvis du giver samtykke til dette. Hvis du bliver ansat opbevares oplysningerne i overensstemmelse med de gældende regler for din ansættelse.

1.5. Som leverandør, samarbejdspartner eller kontaktperson

Vi indsamler og behandler oplysninger om de personer vi i øvrigt kommunikerer og samarbejder med, herunder hos vores leverandører og samarbejdspartnere. Oplysningerne indsamles som led i vores kommunikation og samarbejde, og omfatter navn, titel, arbejdsadresse, e-mail adresse, telefonnummer, korrespondance og andre oplysninger om vores relation (f.eks. hvornår vi har været i kontakt og hvad vi har kommunikeret om).

Vi behandler oplysningerne for at forfølge vores legitime interesse i at kommunikere, vedligeholde og udbygge vores relationer med leverandører, samarbejdspartnere og andre kontaktpersoner, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, samt for at overholde vores juridiske forpligtelser i forhold til skatte- og bogføringsregler, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR.

Vi opbevarer og behandler oplysninger om vores samarbejdspartnere, leverandører og øvrige kontakter så længe det er relevant og nødvendigt for at kunne kommunikere med disse. Vi vil slette anmodninger og korrespondance, herunder personoplysninger, når det ikke længere er relevant i forhold til de formål vi har indsamlet oplysningerne til. Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne mindst 5 år efter vores seneste interaktion. Vi opbevarer oplysninger af relevans for skatte- eller bogføringsformål så længe det er påkrævet efter gældende ret.

1.6. Modtagere og tredjelande

Behandling af personoplysninger kan overlades af Spirii til Spiriis leverandører og samarbejdspartnere, herunder ekstern kundeservice, opbevaring og behandling af data, samt andre it-leverandører. Disse virksomheder er databehandlere, må ikke behandle data til egne formål og må alene behandle personoplysningerne efter vores instrukser. I forbindelse med oprettelse af et abonnement, bestilling af et produkt eller tjeneste, videregives data til vores samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt for at kunne levere det aftalte. Spirii har indgået databehandleraftaler med disse.

Vi vil i visse tilfælde overføre personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Uanset hvor vi overfører oplysningerne til, sikrer vi at det sker med passende sikkerhedsforanstaltninger og at GDPR er opfyldt. Vi garanterer et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i overensstemmelse med GDPR, eksempelvis ved anvendelse af EU’s standardkontraktbestemmelser, jf. artikel 46, stk. 2, litra c i GDPR. Du kan få flere oplysninger ved at skrive til dataprotection@spirii.com.

I særlige tilfælde overfører vi data til myndigheder, f.eks. skattemyndigheder eller politiet. Hvis vi modtager en anmodning om at udlevere oplysninger fra en offentlig myndighed foretager vi en vurdering af anmodningen, og vi udleverer udelukkende oplysningerne hvis vi vurderer, at vi er forpligtede til at gøre det. Du vil i givet fald blive informeret i overensstemmelse med gældende ret.

1.7. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er som udgangspunkt Spirii ApS, Bragesgade 8B, 2200 København.

I denne politik henviser ”Spirii”, ”vores”, ”vi” og ”os” til Spirii ApS. Du kan kontakte Spirii på telefon: +45 32 266 299 eller på e-mail: support@spirii.dk

1.8. Dine rettigheder

Efter GDPR har du en række rettigheder, herunder retten til indsigt i, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod Spiriis behandling af dine personoplysninger og til at indgive klage til Datatilsynet. Disse rettigheder er nærmere beskrevet på Datatilsynets hjemmeside og nedenfor.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til vores brug af cookies ved at [.cookie-settings]klikke her[.cookie-settings].

Ud over ovenstående har du følgende rettigheder, som du kan bruge ved at skrive til os på dataprotection@spirii.com:

  • Du kan anmode om indsigt i, hvilke personlige data, som vi behandler om dig
  • Du kan bede os rette eller slette dine personlige data
  • Du kan gøre indsigelse mod eller bede os begrænse vores behandling
  • Du kan bede om at få udleveret dine personlige data i et struktureret almindeligt maskinlæsbart format (dataportabilitet)
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker du har givet til behandling af dine oplysninger
  • Du kan klage over vores behandling af dine personlige oplysninger. Du er i øvrigt altid berettiget til at klage til Datatilsynet, f.eks. hvis du er utilfreds med vores behandling af din klage. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk

1.9. Deltagelse i kundeundersøgelser

Deltager du i en Spirii kundeundersøgelse, kan vi i nogle sammenhænge benytte dine besvarelser til at tilpasse vores kommunikation til dig. Din besvarelse er i denne sammenhæng anonym.

1.10. Kontakt i forhold til databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler i forhold til vores databeskyttelse kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på e-mail: dataprotection@spirii.com, telefon: +45 32 266 299 eller via brev til: Att: Databeskyttelsesansvarlig Bragesgade 8B, 2200 København N

2. Politik for sociale medier

Vi er dataansvarlige i fællesskab med de enkelte sociale medieplatforme i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger på vores sociale medier. Denne politik er et supplement til den generelle privatlivspolitik for de enkelte sociale medier. Vores samarbejdspartnere inden for sociale medier omfatter Facebook og LinkedIn.

2.1. Hvordan behandler vi dine oplysninger via de sociale medier?

Vi benytter dine personlige oplysninger som f.eks. adfærd (baseret på dine likes, kommentarer, besøg etc.) eller øvrige informationer på de sociale medier, så vi kan forbedre vores tjenester og udføre undersøgelser samt til statistiske formål. Vi behandler disse data på baggrund af vores legitime interesse i at forbedre vores tjenester, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR. For yderligere oplysninger om de data, vi indsamler via cookies på vores sociale medier, henviser vi til nedenstående cookiepolitik.

Vores samarbejdspartnere inden for sociale medier indsamler statistiske data om de besøgendes adfærd til egne formål. Dette sker via cookies og pixels på din enhed, når du besøger siderne. For yderligere oplysninger om de sociale mediers behandling af persondata henvises til deres fortrolighedspolitik (Facebook og LinkedIn) samt deres cookiepolitik (Facebook og LinkedIn).

2.2. Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vi vil aldrig sælge dine personoplysninger, som er indsamlet via sociale medier, til tredjepart.

De sociale medier kan muligvis dele dine personoplysninger internt med deres datterselskaber og eksternt med deres samarbejdspartnere til analyse- og reklameformål samt med andre personer, undersøgelsespartnere samt forskere og akademikere. For yderligere oplysninger henvises til de sociale mediers betingelser og fortrolighedspolitikker (jf. ovenstående links).

2.3. Hvordan kan jeg udøve mine rettigheder over for de sociale medier?

Den generelle opsætning af de sociale medieplatforme foreskriver, at du skal kontakte det pågældende sociale medie, såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder. Dette skyldes, at det kun er de sociale medier, der kan træffe de nødvendige foranstaltninger, for at kunne efterkomme de fleste af dine anmodninger. Hvis du derimod mener, at vi kan efterkomme din anmodning, er du også altid velkommen til at kontakte os.

Såfremt du er Facebook-bruger, kan du udøve dine rettigheder ved at ændre dine private indstillinger (link) eller konfigurere dine præferencer (link), så du selv har indflydelse på, hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles, når du besøger og bruger vores Facebook-side. Er du LinkedIn-bruger, kan du klikke her (link) for at ændre dine indstillinger eller her (link) for at udøve dine rettigheder.