Spirii Whistleblowerordning

Spirii har etableret en whistleblowerordning i henhold til whistleblowerlovens kapitel 3. Ordningen gør det muligt at henvende sig til os om ulovlige forhold, herunder eventuelle brud på lovgivning eller vores politikker.

A man in a white shirt displaying his computer to the rest of his colleagues at a table

Spirii har etableret en whistleblowerordning i henhold til whistleblowerlovens kapitel 3. Ordningen gør det muligt at henvende sig til os om ulovlige forhold, herunder eventuelle brud på lovgivning eller vores politikker. Enhver henvendelse herom vil blive vurderet og behandlet i overensstemmelse med lovgivningens regler. Vi garanterer enhver, der henvender sig, de rettigheder, der følger af lovgivningen. Henvendelse kan ske på whistleblower@spirii.com.